NVE gir Finnmark Kraft konsesjon på Korselva

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 04.01.16 15:12

Positivt vedtak hos NVE

Like før jul offentliggjorde Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt vedtak om å gi Finnmark Kraft konsesjon på Korselva Kraftverk i Kvalsund kommune.

Finnmark Kraft fikk like før jul tildelt konsesjon på Korselva Kraftverk fra NVE. Kraftverket er planlagt bygd ovenfor Korsfossen, og vil gi en årlig produksjon på 25 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til 1000 husstander.

Etter en helhetsvurdering har NVE kommet fram til at fordelene av det omsøkte tiltaket er større enn ulempene for almenne og privatretslige interesser, og gir Finnmark Kraft tillatelse etter Vannressursloven.

På grunn av klager fra Sametinget og Kvalsund kommune vil saken sendes til Olje og Energidepartementet for endelig avgjørelse om ikke klagene trekkes tilbake i klageperioden. Klagefristen er 22.01.2016.

Finnmark Kraft er svært glad for å ha fått denne konsesjonen, og ser fram til å utvikle kraftnæringen i Kvalsund Kommune. Vi håper å få til et godt samarbeid både med kommunen og de berørte beitedistriktene, og finne gode løsninger sammen.

Ytterligere informasjon om konsesjonen finnes på NVE sin hjemmeside her.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS